lízing ügyintézés

Kereskedésünk lízing ügyintézés szolgáltatásával is segíti a gépjármű vásárlást.

Általános tájékoztatás a finanszírozásról

MIT JELENT AZ AUTÓLÍZING?

Magánszemélyek, cégek és egyéni vállalkozók is igénybe vehetik!

A gépjármű a finanszírozó tulajdonába kerül a futamidő végéig, a futamidő végén vagy az egyösszegű végtörlesztést követően a tulajdonjog átszáll a lízingbe vevőre. Cég esetén a cég könyveiben kerül aktiválásra a gépjármű annak ellenére, hogy a lízing ideje alatt még nem szerzi meg a tulajdonjogot!

MILYEN OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK A GÉPJÁRMŰ MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ?

Magánszemély esetén:

   • Érvényes személyi igazolvány
   • Érvényes lakcímkártya
   • Érvényes jogosítvány
   • Munkáltatói és jövedelemigazolás vagy utolsó három havi bankszámlakivonat
   • 1 éves folyamatos munkaviszony
   • Nyugdíjas igénylő esetén a nyugdíj törzslap vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről

Cég esetén:

   • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
   • Aláírási címpéldány vagy minta
   • Az aláíró személy érvényes személyes okmányai
   • Együttes aláírás esetén az aláíró személyek érvényes személyes okmányai
   • Előző éves mérleg és eredménykimutatás
   • Tárgyévi főkönyvi kivonat cégszerűen aláírva
   • 30 napnál nem régebbi NAV folyószámlakivonat
   • legalább egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlt

MEDDIG TART A BÍRÁLAT?

Minden szükséges dokumentum megléte esetén 1 órától – 3 munkanapig, finanszírozó banktól függően.

MIKOR VEHETEM ÁT A MEGVÁSÁROLT AUTÓT?

A készpénzes autóvásárlástól eltérően, amikor azonnal átvehető a gépjármű, lízing igénybevétele esetén, ha minden előírt és szükséges dokumentum a rendelkezésre áll, akkor átlagosan 1-7 munkanapra kell számítani a finanszírozótól és az ügyintézés menetétől függően. A gépjármű csak a finanszírozó általi folyósítás után vehető át.

A Bécsi Autópark Kft.- nél elérhető finanszírozók listája:

   • Merkantil Bank Zrt.
   • Euroleasing Zrt.

LÍZINGFELVÉTEL MENETE

1. Elhatározás, számolás

Amennyiben megszületett az elhatározás, kalkulálja ki, hogy mekkora önrész, azaz kezdőrészlet befizetésével kíván autót vásárolni.

Fontos! Olyan pénzügyi döntést hozzon, hogy a havi lízingdíjak ne okozzanak gondot Önnek a futamidő végéig!

2. GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA

Válassza ki az Ön igényeinek / vágyainak legmegfelelőbb autót. Tapasztalt és készséges kollegáink a rendelkezésére állnak iránymutatással és tanácsokkal.

3. LÍZING ELBÍRÁLÁSA

A lízingkérelem elbírálása során ellenőrzik az igénylő hitelképességét. Minden szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén a finanszírozótól és a kérelmezőtől függően  átlagosan 1 óra és 3 munkanap. Amennyiben alkalmazottként dolgozik a finanszírozó megkeresheti a munkaadóját a benyújtott adatok valódiságának ellenőrzése céljából.

4. LÍZING FOLYÓSÍTÁSA

Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül a finanszírozó részéről utána aláírásra kerül a lízingszerződés és dokumentumai. A szerződés aláírása után az aláírt dokumentumokkal átírásra kerül a gépjármű, ami folyósítási feltétel. Illetve lízing igénybe vétele estén a folyósítás másik feltétele Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő regisztráció és ennek igazolása a közjegyző által kiadott Tanúsítvány bemutatásával. Meglévő regisztráció új lízingszerződés esetén is elegendő, ezt minden igénylőnek csak egyszer kell megtenni és minden új hitel vagy lízing szerződést a meglévő regisztrációjához kapcsolják.

5. UTOLSÓ LÉPÉSEK

A finanszírozó folyósítását követően a gépjármű átvehető kereskedésünkben, ahol kollegáink átadják Önnek az autót, készségesen segítenek az új gépjármű használatának kezdeti lépéseiben, hogy minden hasznos és az Ön számára is fontos  és megválaszolt kérdések birtokában hagyja el a telephelyünket!

Gyakori kérdések: Lízing

Új és használt személygépjárművek, kishaszongépjárművek és motorkerékpárok finanszírozhatók.

A személygépjárművek maximális kora a szerződéskötéskor 16 év, a futamidő végén maximum 18 év lehet.

A kishaszongépjárművek kora a szerződéskötéskor 14 év, a futamidő lejártakor maximum 15 év lehet.

18. életévet betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személyek (magánszemélyek)
Magánszemélyek csak zártvégű pénzügyi lízinget igényelhetnek.

Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és vállalkozások:

   • cégek
   • egyéni vállalkozók
   • őstermelők
   • egyéb szervezetek

A gazdálkodó jogi személyek, szervezetek, cégek zárt és nyíltvégű pénzügyi lízing közül választhatnak.

Zártvégű pénzügyi lízing Magánszemélyek és gazdálkodószervezetek is választhatják! Zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő által kiválasztott gépjárművet a finanszírozó megvásárolja és a gépjárművet az eladó közvetlenül a lízingbevevő, mint üzembentartó használatába adja. A gépjármű kizárólagos tulajdonosa a lízingbeadó. A gépjármű törzskönyve a finanszírozó javára kerül postázásra és a lízingszerződésen alapuló teljes tartozás maradéktalan megfizetéséig a lízingbeadó birtokában marad. A lízingbevevő a lízingszerződés szerinti teljes tartozása megfizetésével szerzi meg a gépjármű tulajdonjogát, amelyről a lízingbeadó igazolást állít ki a lízingbevevő javára, tulajdonjog átruházó nyilatkozat keretében. Nyíltvégű pénzügyi lízing Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót természetes személyek nem vehetik igénybe csak a gazdálkodó szervezetek. Az igénylés feltétele, hogy a kiállított kereskedői számla teljes ÁFA-s legyen, azaz ÁFA-mentes, valamint a különbözeti ÁFA-s értékesítés esetén nem választható nyíltvégű pénzügyi lízing, mint finanszírozási konstrukció. A lízingszerződés szerinti teljes lízingdíj tartozás megfizetéséig a gépjármű tulajdonjoga a lízingbeadót (finanszírozót) illeti meg. A lízingbevevő a lízingdíjak maradéktalan megfizetése esetén az alábbi három lehetőségek közül választhat:
  1. a végleges fizetési ütemezésben, a szerződésben rögzített és meghatározott maradványértéken megvásárolja a gépjárművet, amelynek így a tulajdonosává válik.
  2. kijelöl egy harmadik személyt a maradványérték mefizetésére és a tulajdonjog megszerzésére.
  3. a maradványérték esedékesség időpontjáig visszaadja a lízingelt gépjárművet a lízingbeadónak.
Fontos tudnivalók a nyíltvégű pénzügyi lízingről
 • Céges és magánhasználat arányában a lízingdíjak, így az első kiemelt nagyobb összegű lízingdíj (önerő) ÁFA tartalma is visszaigényelhető
 • A lízingbevevő könyveiben kerül az eszköz aktiválásra
 • Csak tulajdonszerzési illeték 25%-a fizetendő a futamidő kezdetekor
 • A maradványérték fizetési kötelezettség következtében alacsonyabb lehet a havi lízingdíj, mint a zártvégű pénzügyi lízing esetén
 • A finanszírozott összeg a gépjármű nettó beszerzési értéke, levonva a nettó első kiemelt nagyobb összegű lízingdíját (önerő), így a kamatszámítás alapja alacsonyabb, mint a zártvégű pénzügyi lízing esetén, így a kamatteher is kisebb lehet
 • A nyíltvégű lízingszerződés esetén a gépjármű bruttó vételárának ÁFA összege a futamidő során, a tőketörlesztés ütemében részletekben kerül megfizetésre
 • Mindkét pénzügyi konstrukció esetén elmondható, hogy a kamat a Társasági adóból leírható!

Minimum 20% önerő szükséges zárt vagy nyíltvégű pénzügyi lízing esetén is.

Természetes személyek (magánszemélyek) esetén a futamidő 12 – 84 hónapig terjedhet.

Gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők esetén a futamidő:

   • zártvégű pénzügyi lízing esetén 12 – 96 hónapig terjedhet
   • nyíltvégű pénzügyi lízing esetén 24 – 84 hónapig terjedhet

Fix kamatozás

Fix kamatozás esetén a lízingdíj nagysága a futamidő alatt nem változik.

A Referencia kamatlábon felül az ügyleti kamat részeként, a lízingszerződésben meghatározott mértékű, a lízing teljes futamidejére rögzített (fix) kamatfelárat számítunk fel.

Változó kamatozás

Változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén a futamidő során a kamatok a referencia kamat (3 hónapos BUBOR / 2 hónapős EURIBOR) változásának függvényében változhatnak. A kamat a referencia kamat futamidejének megfelelő időközönként (priódusonként), azaz 3 havonta változhat. Ennek következményeként az Ön lízingdíjai korlát nélkül változhatnak, növekedhetnek illetve csökkenhetnek. A referencia kamat változása kamatkülönbözetként havi vagy negyedéves elszámolásban történik külön számlalevélben. A kamatváltozás teljes kockázata vagy haszna teljes mértékben a lízingbevevőt terheli vagy illeti meg.

A referencia kamat mértékét a finanszírozó honlapján vagy a székhelyén kifüggesztett  tájékoztatóból ismerheti meg.

A kamat és ennek függvényében a fizetendő lízingdíj módosulhat, ami nem módosul egyoldalú szerződésmódosításnak.

A lízingdíjakat fizetheti:

  • banki átutalással
  • csoportos beszedési megbízással
  • készpénz átutalási megbízáson (csekken)
  • bankkártyás fizetéssel finanszírozótól függően

A futamidő alatt lehetősége van a hátralévő tartozást részben és teljes egészében  végtörleszteni. A végtörlesztéssel egyidejűleg a lízingszerződését le is zárja.

Forint (HUF) alapú finanszírozás:

Forint alapú finanszírozás esetén a gépjármű vételára és a lízingszerződésbe meghatározott további fizetendő összegek Forintban kerülnek meghatározásra.

Magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek is választhatják.

Euró (EUR) alapú finanszírozás:

Devizában történő finanszírozás esetén a pénzügyi lízingszerződésben a gépjármű vételára a gépjármű beszerzési számlájától függetlenül a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemében kerül meghatározásra, valamint a lízingdíjak és a lízingbevevőt terhelő további fizetési kötelezettségre vonatkozó számlák és egyéb bizonylatok is a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemében kerülnek kiállításra.                                                                                                                        

Amennyiben a gépjármű beszerzési számláján a gépjármű vételára forintban kerül meghatározásra, a gépjármű vételárának forint összege a finanszírozási kérelem előterjesztésekor átváltásra kerül  a lízingkérelem devizanemének megfelelő összegre. Az átváltásból eredő árfolyamkockázat viselése a lízingbevevőt terheli.

 

Kérjük tartsa szem előtt a jelenlegi és a várható jövőbeni jövedelmi viszonyait is.

A felelős hitelfelvételi döntéséhez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét is.

A megalapozott döntéséhez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója és az ott szereplő összehasonlítást segítő alkalmazások:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Természetes személy (magánszemély) ügyfeleinknek ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósódás kockázatairól, melyet az MNB honlapján érhet el.:

https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato.pdf

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, VAGY KÉRDÉSE VAN?

Amennyiben nem találta meg a felmerülő kérdésére a választ, akkor kérjük keresse fel kollegáinkat, akik készséggel állnak a rendelkezésére és segítenek Önnek a továbbiakban! Telefonszám: +36 1 300 3333

Segítségre van szüksége? Kérdése van?

Adja meg elérhetőségeit, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!  VAGY HÍVJON MINKET